DOTACE

Společnost ZHT Group s. r. o. která se řadí k podnikům participujícím v oblasti výroby speciálních přístrojů, zařízení záchranářské a hasičské techniky včetně výroby automobilových plastových nástaveb nové generace, dlouhodobě sleduje cíl zanechávat co nejmenší ekologickou stopu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Z těchto důvodů se rozhodla pro svůj výrobní závod v Hranicích VII – Slavíč 119, 753 61 pořídit inovativní technologie akumulace energie využívající obnovitelné zdroje energie (OZE) včetně 2 ks dobíjecích stanic pro elektromobily

Projekt s názvem Zavedení inovativní technologie akumulace energie s využitím OZE pro efektivní rozvoj elektromobility a pro vlastní spotřebu v podnikatelském areálu ZHT Group s. r. o. byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

eu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny
Název projektu: Zavedení inovativní technologie akumulace energie s využitím OZE pro efektivní rozvoj elektromobility a pro vlastní spotřebu v podnikatelském areálu ZHT Group s. r. o.
Jméno žadatele: ZHT Group s. r. o.
Termín realizace: 31. 5. 2017 – 24. 1. 2019
Způsobilé výdaje: 1 159 168,94 Kč
Dotace: 927 335,15 Kč

Popis projektu

Záměrem projektu bylo pořídit inovativní technologie akumulace energie (bateriové úložiště) s využitím obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaických panelů) pro nabíjení elektromobilů a pro vlastní potřebu společnosti ZHT Group s. r. o. V rámci projektu došlo k pořízení FV systému o výkonu 19,44 kWp a bateriové úložiště o výkonu 28,8 kWh. FV systém je připojen do distribuční sítě.

Závěry a výsledky:

Z výsledků konaného výběrového řízení na dodavatele došlo k pořízení a instalaci:

a) 72 ks fotovoltaických panelů o výkonu 270 Wp, jež jsou upevněny na speciální hliníkové konstrukci na střeše provozovny o výkonu 19,44 kWp včetně 2 ks měničů, které zajišťují přeměnu stejnosměrného napětí na střídavé třífázové a přímou dodávku vyrobené energie s nafázováním na síť 3 x 230 V/50 Hz.

b) bateriového úložiště: integrovaný bateriový systém s lithiovými bateriemi, který se skládá z 6+6 akumulátorových bloků uložených v temperovaném Racku 19 s celkovou kapacitou 28,8 kWh, které slouží k ukládání nespotřebované vyrobené energie z OZE.

c) 2 ks neveřejných dobíjecích stanic sloužících k dobíjení firemních elektromobilů.

Brožura ke stažení: ZDE

Fotografie realizovaného projektu:

dotace_111

dotace_22

dotace_33

Společnost ZHT Group s. r. o., která se řadí k podnikům participujícím v oblasti výroby speciálních přístrojů, zařízení záchranářské a hasičské techniky včetně výroby automobilových plastových nástaveb nové generace, která dlouhodobě sleduje cíl zanechávat co nejmenší ekologickou stopu v souvislosti se svou podnikatelskou činností, pořídila dvě bateriová elektrická vozidla a neveřejnou dobíjecí stanici s přispěním evropských dotací.

Projekt s názvem Pořízení dvou elektromobilů a jedné neveřejné dobíjecí stanice pro společnost ZHT GROUP, s. r. o. byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název programu podpory: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny
Název projektu: Pořízení dvou elektromobilů a jedné neveřejné dobíjecí stanice pro společnost ZHT GROUP, s. r. o.
Jméno žadatele: ZHT Group s.r.o.
Termín realizace: 29. 5. 2017 – 30. 3. 2019
Způsobilé výdaje: 782 965 Kč
Dotace: 587 224 Kč

Popis projektu:

Záměrem projektu bylo pořízení dvou bateriových elektrických vozidel a jedné neveřejné dobíjecí stanice. Inovativní technologie byly pořízeny k pracovním účelům zaměstnanců, jednateli a ekonomce podniku. Elektromobily budou primárně využívány k jízdě po městě Hranice a blízkém okolí.

Závěry a výsledky:

Z výsledků konaného výběrového řízení na dodavatele došlo k pořízení:

a. jednoho bateriového elektrického vozidla v kategorii užitkový vůz – konkrétně vozidla značky NISSAN (model vozu e-NV200)
b. jednoho bateriového elektrického vozidla v kategorii osobní vůz – konkrétně vozidla značky Hyundai (model vozu KONA Electric)
c. neveřejné dobíjecí stanice pro elektromobil – konkrétně typu NS2 se dvěma dobíjecími výstupy, která je umístěna v sídle žadatele pro vlastní potřebu.

Fotografie realizovaného projektu:

dotace_realizace

dotace_realizace_2

Brožura ke stažení: ZDE

dotace_4

dotace5

dotace_6