PROUDNICE d25

Tzv. "déčkové" proudnice PROTEK jsou důležitou součástí výbavy hasičů např. při lesních požárech, kde se jeví jako oblíbený prvek v rámci koncepce D programu. Využití najdou i jako vysokotlaké proudnice.


PROTEK 2360 RED

Proudnice s nastavitelným průtokem 20-40-100-150 l/min.

2360 new

PROTEK 2361 REd

Tato proudnice má průtoky v hodnotách 50-100-150-230 l/min. Lze ji používat na vysokotlak.

2361 new