Minimální sada Paratech

Stabilizační sada prostředků PARATECH s příslušenstvím je využitelná v obsáhlém spektru událostí typu technické záchrany, jako záchrana zavalených a zasypaných osob, stabilizace staticky narušených konstrukcí, stabilizace staticky nestabilních břemen, stabilizace při dopravních nehodách osobních a nákladních vozidel, apod.


Účelem je vybavit jednotky centrálních požárních stanic územních odborů HZS krajů adekvátními věcnými prostředky pro profesionální a nepolovičaté řešení v prvních minutách po příjezdu na místo události. Primární řešení s nasazením stabilizační sady PARATECH skýtá možnost taktické návaznosti na další postup po příjezdu opěrného bodu nebo USAR teamu.

Celkový koncept „Minimální stabilizační sady" je řešen tak, aby byl maximálně flexibilní při nasazení u událostí typu technické záchrany a vytvoření jasných a bezpečných kroků v prvních minutách zásahu. Díky následné vybavenosti kompletní sadou u opěrného bodu je pak v případech záchrany zavalených a stabilizace staticky nestabilního objektu zaručena plynulá návaznost v průběhu zásahu.

pneumatický způsob

Je používán jako pomocný systém při záchraně zasypaných a zavalených osob a při stabilizaci u zvedání těžkých břemen. Mechanicky se poté následně provede pouze zajištění stabilizační tyče v požadované poloze.
Zatížení šedé tyče ve vertikálním zatížení je cca 10 tun pod bezpečnostním faktorem. Tzn., že uváděné pracovní zatížení (10 t), které zařízení snáší, může být až několikanásobně vyšší, než dojde k jeho destrukci.
Protože při nasazení se lidský faktor může mýlit, disponuje zařízení určitým limitem předimenzování, který má za cíl ochránit uživatele.

minimalni sada hlavice

mechanický způsob

Nasazení se používá při stabilizaci staticky nestabilní oblasti konstrukcí, kdy není žádoucí jakýkoliv posun stabilizovaného břemene a jeho vychýlení z osy tlaku.

článek k minimální sadě na Požáry.cz

 

min sada paratech