LESNÍ POŽÁRY A DÁLKOVÁ DOPRAVA VODY

Vzhledem ke stále zhoršujícím se klimatickým podmínkám, kdy dochází k úbytku povrchové vody a je převážně pořád větší sucho, riziko požárů v zalesněných krajinách stále narůstá. Vzniká tím velký problém, jak tuto situaci ohledně hašení v těchto těžce dostupných terénech řešit. Realizace takto složitých a rozsáhlých požárů nejenom závisí na shazování vody pomocí leteckých prostředků jako jsou například vrtulníky a letadla, je to také dálková doprava vody, která je jedna z nejdůležitějších pilířů při likvidování lesních požárů.

 

Jelikož je terén často náročný a špatně zdolatelný pro přepravu těžké hasící techniky, vyvinuli jsme systém, který umožňuje se do takto složitě přístupných míst snáze dostat a v co možná nejkratším časovém úseku tuto dálkovou dopravu vody uskutečnit a zahájit tím okamžité hašení.
Protože boj s ohněm je jako závod s časem.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ